Lietošanas noteikumi

Welcome to slowbeachwear!

Laipni lūdzam Slow beachwear!
Šie noteikumi un nosacījumi apraksta SIA SLOW mājaslapas (https://slowbeachwear.com/) izmantošanas noteikumus.

Lietojot šo mājaslapu, mēs pieņemam, ka Jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Beidziet lietot SLOW beachwear mājaslapu, ja nepiekrītat ievērot visus šajā lapā norādītos noteikumus un nosacījumus.

Uz šiem Lietošanas noteikumiem, Paziņojumu par konfidencialitāti, kā arī visiem līgumiem attiecas sekojošie termini: "Klients", "Jūs" un "Jūsu" attiecas uz Jums - personu, kas izmanto šo mājaslapu un piekrīt Uzņēmuma noteikumiem un nosacījumiem. "Uzņēmums", "Mēs" un "Mūsu" attiecas uz mūsu uzņēmumu. "Puse", "Puses" vai "Mēs" attiecas gan uz klientu, gan uz uzņēmumu. Visi termini attiecas uz piedāvājumu, apstiprinājumu un samaksu, kas nepieciešami, lai sniegtu atbalstu Klientam vispiemērotākajā veidā ar skaidru mērķi - apmierināt Klienta vajadzības attiecībā uz sabiedrības noteikto pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Nīderlandes spēkā esošajiem tiesību aktiem. Jebkurš iepriekš minēto terminu vai citu vārdu lietojums vienskaitlī, daudzskaitlī, izmantojot lielos burtos un/vai viņš/viņa tiek uzskatīts par nozīmes ziņā vienādu un tādējādi attiecas uz to pašu.


Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes. Piekļūstot slowbeachwear, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar SIA SLOW Privātuma politiku.

Lielākā daļa interaktīvo mājaslapu izmanto sīkdatnes, lai ļautu mums iegūt lietotāja informāciju par katru apmeklējumu. Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu noteiktu sadaļu funkcionalitāti un atvieglotu mūsu mājaslapas apmeklēšanu. Arī daži no mūsu reklāmas partneriem var izmantot sīkdatnes.


Licence

Ja nav norādīts citādi, SIA SLOW un/vai tā licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem SLOW beachwear mājaslapas materiāliem. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir paturētas. Jūs tām varat piekļūt SLOW beachwear mājaslapā personīgai lietošanai, ievērojot šajos noteikumos un nosacījumos noteiktos ierobežojumus.

Jūs nedrīkstat:

  • Pārpublicēt Slow beachwear mājaslapas materiālus;
  • Pārdot, iznomāt vai izsniegt Slow beachwear mājaslapas apakšlicences materiālus;
  • Reproducēt, dublēt vai kopēt Slow beachwear mājaslapas materiālus;
  • Tālāk izplatīt Slow beachwear saturu.

Šis Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā.

Dažas šīs mājaslapas daļas piedāvā lietotājiem iespēju publicēt un apmainīties ar viedokli un informāciju noteiktās mājaslapas daļās. SIA SLOW nefiltrē, nerediģē, nepublicē un nepārskata Komentārus pirms tie tiek publicēti mājaslapā. Komentāri neatspoguļo SIA SLOW, tā aģentu un/vai saistīto uzņēmumu uzskatus un viedokļus. Komentāri atspoguļo tās personas uzskatus un viedokli, kura to publicē. Tik tālu, kamēr to pieļauj piemērojamie tiesību akti, SIA SLOW nav atbildīgs par Komentāriem vai par jebkādām saistībām, zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies un/vai radījuši sekas jebkādas Komentāru izmantošanas un/vai publicēšanas un/vai parādīšanās rezultātā šajā mājaslapā.

SIA SLOW patur tiesības uzraudzīt visus Komentārus un noņemt tos Komentārus, kurus var uzskatīt par nepiemērotiem, aizskarošiem vai pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus.

Jūs garantējat un apliecināt, ka:

  • Jums ir tiesības ievietot komentārus mūsu mājaslapā, un Jums ir visas nepieciešamās licences, lai to izdarītu;
  • Komentāri neaizskar nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā jebkuras trešās puses autortiesības, patentus vai preču zīmes bez ierobežojuma;
  • Komentāri nesatur nekādus apmelojošus, nomelnojušus, aizskarošus, nepiedienīgus vai citādi nelikumīgus materiālus, kas pārkāpj privātumu;
  • Komentāri netiks izmantoti, lai reklamētu uzņēmumu pasūtījumu vai prezentētu komerciālas vai nelikumīgas darbības.

Ar šo jūs piešķirat SIA SLOW neekskluzīvu licenci izmantot, reproducēt, rediģēt un pilnvarot citus izmantot, reproducēt un rediģēt jebkurus jūsu komentārus jebkurā formātā vai medijā.


Links uz mūsu saturu

Tālāk norādītās organizācijas var izveidot linkus uz mūsu mājaslapu bez iepriekšēja rakstiska apstiprinājuma:

  • Valdības aģentūras;
  • Meklētājprogrammas;
  • Ziņu organizācijas;
  • Tiešsaistes direktoriju izplatītāji var izveidot linku uz mūsu mājaslapu tādā pašā veidā, kā uz citu sarakstā iekļautu uzņēmumu mājaslapām; un
  • Sistēmas mēroga akreditēti uzņēmumi, izņemot bezpeļņas organizācijas, labdarības, iepirkšanās centru un labdarības līdzekļu vākšanas grupas var nedrīkstēt izveidot linkus uz mūsu mājaslapu.

Šīs organizācijas var izveidot linkus uz mūsu mājaslapu, publikācijām vai citu mājaslapas informāciju, ja vien links: (a) nekādā veidā nav maldinošs; b) nepatiesi nenorāda uz saistītās puses un tās produktu un/vai pakalpojumu sponsorēšanu, apstiprināšanu vai atbalstīšanu; un (c) iekļaujas saistošās puses mājaslapas saturā.

Mēs varam izskatīt un apstiprināt citus linka izveides pieprasījumus no šāda veida organizācijām:

  • plaši pazīstamiem patērētāju un/vai uzņēmumu informācijas avotiem;
  • dot.com kopienas vietnēm;
  • asociācijām vai citām grupām, kas pārstāv labdarības organizācijas;
  • tiešsaistes direktoriju izplatītājiem;
  • interneta portāliem;
  • grāmatvedības, juristu un konsultāciju firmām; un
  • izglītības iestādēm un arodbiedrībām.

Mēs apstiprināsim linku izveides pieprasījumus no šīm organizācijām, ja nolemsim, ka: (a) links izskatīties nelabvēlīgi mums pašiem vai mūsu akreditētajiem uzņēmumiem; (b) organizācijai nav negatīvu ierakstu ar mums; (c) mūsu ieguvums no linka parādīšanās kompensē SIA SLOW neesamību; un d) links ir vispārīgas informācijas kontekstā.

Šīs organizācijas var izveidot linku uz mūsu mājaslapas sākuma lapu, ja vien links: (a) nekādā veidā nav maldinošs; b) nepatiesi nenorāda uz saistītās puses un tās produktu vai pakalpojumu sponsorēšanu, apstiprināšanu vai atbalstīšanu; un (c) iekļaujas saistošās puses mājaslapas saturā.

Ja esat kāda no 2. rindkopā minētajām organizācijām un vēlaties izveidot linku uz mūsu mājaslapu, Jums par to mūs jāinformē, nosūtot e-pastu uz SIA SLOW. Lūdzu, iekļaujiet savu vārdu, uzņēmuma/organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju, kā arī savas mājaslapas URL, sarakstu ar visiem URL, no kuriem plānojat izveidot linku uz mūsu vietni, kā arī sarakstu ar mūsu vietnes URL, kuriem vēlaties piekļūt. Lai saņemtu atbildi, var nākties gaidīt 2-3 nedēļas.


Apstiprinātās organizācijas var izveidot linku uz mūsu mājaslapu šādi:

  • Izmantojot mūsu uzņēmuma nosaukumu; vai
  • Izmantojot URL; vai
  • Izmantojot jebkuru citu mūsu mājaslapas aprakstu, uz kuru ir links un kas iederas saistošās puses mājaslapas saturā un formātā.

Ja nav preču zīmes licences līguma, saistīšanai nav atļauts izmantot SIA SLOW logotipu vai citus mākslas elementus.


iFrames

Bez iepriekšējas apstiprināšanas un rakstiskas atļaujas Jūs nedrīkstat ap mūsu tīmekļa lapām izveidot iFrame rāmjus, kas jebkādā veidā maina mūsu vietnes vizuālo noformējumu vai izskatu.


Satura atbildība

Mēs neuzņemamies atbildību par saturu, kas parādās Jūsu mājaslapā. Jūs piekrītat aizsargāt un aizstāvēt mūs pret visām prasībām, kas rodas Jūsu mājaslapā. Nevienā mājaslapā nevajadzētu parādīties nevienam(-iem) linkam(-iem), ko var interpretēt kā apmelojošu, aizskarošu vai noziedzīgu vai kas pārkāpj vai citādi atbalsta jebkādu trešo pušu tiesību pārkāpumus.


Jūsu privātums

Lūdzu, izlasiet Privātuma politiku


Tiesību paturēšana

Mēs paturam tiesības pieprasīt Jums noņemt visus linkus vai jebkuru konkrētu linku uz mūsu mājaslapu. Jūs piekrītat nekavējoties noņemt visus linkus uz mūsu mājaslapu pēc mūsu pieprasījuma. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus un nosacījumus, kā arī to saistīšanas politiku. Turpinot pievienot un saglabājot pievienotos linkus uz mūsu mājaslapu, Jūs piekrītat ievērot šos saistīšanas noteikumus un nosacījumus.


Linku noņemšana no mūsu mājaslapas

Ja mūsu mājaslapā atrodat kādu linku, kas jebkāda iemesla dēļ ir aizskaroša, esat aicināts jebkurā brīdī par to mūs infdormēt un sazināties ar mums. Mēs izskatīsim pieprasījumus noņemt linkus, taču mums nav pienākuma Jums sniegt individuālu atbildi.


Mēs nenodrošinām to, ka informācija šajā mājaslapā ir pareiza, mēs negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti; mēs arī neapsolām nodrošināt to, ka mājaslapa joprojām ir pieejama vai ka tajā esošie materiāli tiek atjaunināti.


Noliegums

Tik tālu, kamēr to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs izslēdzam visus apliecinājumus, garantijas un nosacījumus, kas attiecas uz mūsu mājaslapu un tās lietošanu. Nekas šajā noliegumā nevar:

  • ierobežot vai izslēgt mūsu vai Jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem;
  • ierobežot vai izslēgt mūsu vai Jūsu atbildību par noteikumu pārkāpšanu vai krāpniecisku maldināšanu;
  • ierobežot jebkādas mūsu vai Jūsu saistības veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; vai
  • izslēgt jebkādas mūsu vai Jūsu saistības, kuras nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Atbildības ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti šajā sadaļā un citur šajā noliegumā: (a) ir pakļauti iepriekšējā punkta prasībām; un (b) reglamentē visas saistības, kas izriet no nolieguma, tostarp saistības, kas izriet no līguma, delikta un likumā noteikto pienākumu pārkāpumiem.

Kamēr mājaslapā un tajā esošā informācija un pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas, mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem.